Skriv for oss

skrivtilossMuslim.no søker etter skribenter som vil være aktive for å fremme islam i media og samfunnet ved å ta i bruk den riktige kunnskapen om islam og profeten Mohammad (fvmh).

Man kan skrive alt fra kronikker, artikler, egne reiseopplevelse til dikt og ta delaktig i intervju. Det er mange forskjellige typer bidrag.

Ta kontakt med oss på post@muslim.no