10hadith

10 hadith – strev mer, oppnå mer

Hadith er profetens og ahlulbayts (fred være med dem) utsagn som ikke er nedtegnet i koranen. De er en veiledning for å få en helhetlig forståelse av islam. Man kan dessuten ikke få helhetlig forståelse av islam uten å studere hadith. Det finnes fire hadith samlinger. 1. Al-Kaafi 2. Tahzib-al-ahkam 3. al-Istebsar 4. Man la […]

Hvordan få et bedre 2017? – 8 Tips

Et nytt år betyr en ny start med 365 blanke og uskrevne sider. Et nytt år betyr nye muligheter og nye sjanser, og hver enkelt person har potensial til å få mest mulig ut av det kommende året og forvandle det til å bli et av de beste i ens liv, selvfølgelig med Allahs hjelp. […]

mountain

7 tips – Strev mer, oppnå mer

Nå er tiden inne igjen for å lade opp spirituelt. Vi er nå velsignet med muligheten for spirituell renselse i månedene Rajab og Shaban, etterfulgt av måneden hvor alle synder tilgis, Ramadhan. Hvorfor har Allah (swt) gitt oss enda en mulighet til å tak i de velsignelsene som blir gitt i disse månedene? Det må […]

resitasjon

Koran resitasjon

Man kan ikke underestimere betydningen av å resitere, studere og forstå versene fra koranen. Denne åpenbaringen har fortsatt mange mysterier og mye bredde som ikke er oppdaget ennå. De som ofte resiterer koranen kan bekrefte at det er en kilde med uendelig informasjon, brønn av kunnskap og veiledning. Koranen forteller om alle aspektene i livet […]

inspire

Hvordan islam inspirer meg?

Islam inspirerer meg først og fremst ved å gi mitt liv en retning og mening. Et av spørsmålene ethvert menneske spør seg selv, spesielt når det blir sliten av hverdagens tilsynelatende meningsløse rutiner er: hva er meningen med det hele? I privilegerte land som Norge sliter man med blant annet kjedsomhet, stress i arbeidsmarkedet og […]

namaz-prayer-salah

Konsentrasjon i bønn – del 2

Det mest verdifulle punktet for min del var mentalt forberedelse før bønn, spesielt under wudu. Hvis du tenker over handlingene og hvorfor du gjør disse og hva de betyr vil du fort oppleve at bønnen du utfører ikke er nok, fordi din Skaper fortjener mye mer. Tenk over den velsignelsen vannet har og dens renhet, […]

Mennesket og lyst

Menneskets sjel vil alltid bli trukket mot himmelske sfærer og inspirert til gode handlinger av gudommelig kraft. Onde krefter vil derimot friste sjelen mot sfærer av mørke og vil lede til onde handlinger. Når de guddommelige kreftene seirer, kommer sjelen i selskap med profeter, helgener og de fromme. Når imidlertid de onde kreftene dominerer, blir […]

cosentration_prayer

Konsentrasjon i bønn – del 1

I det 21. århundre gjør vi alle slags tiltak for å ta vare på vår helse og kropp. Vi jobber hardt for å opprettholde den fysiske velferden. Vi strever for materielle goder, men bruker vi den samme innsatsen på vårt indre, åndelige velvære? Hvordan fremmer vi vårt indre? Den sanne suksessen både i dette livet […]