bilal

Bilal Al-Habashi

Bilal Ibn Rabah Al-Habashi ble født rundt år 580 e.Kr. i Mekka. Han var opprinnelig fra Etiopia. Begge foreldrene hans var slaver, og Bilal ble derfor født som en slave. Bilal ble påvirket av profeten Mohammads (fvmh) uttalelser om likeverd og likestilling. Ettersom Bilal var en slave ønsket han flere rettigheter, noe profeten Mohammad (fvmh) […]

wahabkalbi

Abdullah ibn Abu Wahab al Kalbi

Abdullah ibn Abu Wahab al Kalbi, kjent som Wahab, tilhørte stammen Kalb, som var en av de større kristne stammene. Wahab var født kristen, men konverterte til islam på Ashura dagen. Han var nygift og kun 17 år gammel ved slaget i Karbala. Wahab var på vei tilbake til hjembyen sin fra Kufa med sin […]

Allama Majlisi

Muhammad Baqir Majlisi, kjent som Allama Majlisi, er blant de største og mest profilerte lærde i islamsk historie. Han ble født i år 1037 etter hijra i den iranske provinsen Isfahan. I løpet av hans levetid skrev han over 100 bøker, og hans verk har en svært sentral plass i islamsk litteratur. Allama Majlisi spesialiserte […]

Sayyid Al-Radi

Abu al-Hasan Muhammad ibn al-Husayn al-Musawi, kjent som Sayyid al-Radi, ble født i år 970 i Bagdad. Sayyid al-Radi var etterkommer av profetens familie. Faren til Sayyid al-Radi var den femte i rekken av etterkommere til den syvende imam, Musa Kadhim (as). Sayyid al-Radi er mest kjent som forfatter av Nahjul Balagha som er et […]

abbas_qummi

Sheikh Abbas Qummi

Sheikh Abbas Qummi er mest kjent for å ha skrevet «Mafatih-ul-Jinan», men han er også kjent for å være en av de viktigste bidragsyterne for å samle hadith til profeten (fvmh) og hans familie (as). Den store vitenskapsmannen, forskeren og historikeren ble født i en religiøs familie i byen Qom i Iran i år 1290 […]

Tusi

Sheikh Tusi

Abu Jafar Muhammad ibn Hasan Tusi, kjent som Sheikh Tusi ble født i år 385 etter hijra i den iranske provinsen Khorasan. Han vokste opp i Tus hvor han begynte med sine studier ganske tidlig. Sheikh Tusi flyttet som 23-åring til Bagdad der han ble værende. Han ble undervist av flere lærde, blant de mest […]

kulayni

Al-Kulayni

En av de viktigste personlighetene i den tidlige islamske historien var Muhammad ibn Yaqub Al-Kulayni. Han var den første som tok på seg ansvaret for å samle flere tusen hadith. Al-Kulayni er kjent som forfatteren av Al-Kafi, som er en samling av hadith. Hadith er Profetens (fvmh) utsagn som ikke er nedtegnet i Koranen. De […]