postramadhan

Post-Ramadhan syndrom

Kjære muslimer! Har dere fått diagnosen post-Ramadhan syndrom? Ramadhan er over. I løpet av 30 dager har vi muslimene skrevet en historie på daglig bønner, tilgivelse og gode gjerninger. Nærheten til Allah (swt) har økt. Under skjebnenatten er våre handlinger skrevet for resten av året. Vi har gitt penger til fattige og trengende. Vi har […]

misoppfatning_profeten

Misoppfatninger om profeten

Alle muslimer må opprettholde at profeten Mohammad (fvmh) var det siste sendebudet fra den Allmektige Allah. Dette prinsippet er grunnlagt i koranen og trosbekjennelsen, samt en mengde beretninger hvor det spesifiseres at profetskapet endte med profeten Mohammad (fvmh). Den generelle troen på en veileder fra Allah er basert på logisk nødvendighet. Teologer fra en rekke […]

Utsettelse av de oppriktige gjerninger

Det er ofte man hører om muslimske ungdommer som hviler sine interesser et sted langt bort fra Guds vei, en vei som Gud har advart oss mot – veien som promoterer verdslige goder og tilfredstillelse av kroppslige lyster. Ofte hører man ungdommer si: «Jeg lever livet mitt og ber om tilgivelse senere», «Det er for […]

Brorskap og brobygging i islam

Et samfunn blir definert som en samling av folk som bor sammen. Det finnes mange ulike oppfatninger av hvordan et samfunn skal fungere og hvilke rammeverk den må følge. Islam, hevder å være en komplett livsstil for mennesket, og gir derfor detaljert veiledning for vårt ansvar når vi befinner oss i en slik «samling av […]

is

IS – Virkelig islam?

Hvem er IS og hva er deres mål? Den siste tiden har verden fått oppleve en terroristorganisasjon uten like. IS, også kjent som «daesh» på arabisk hevder å kjempe for dannelsen av en islamsk stat i Levanten og Irak. IS var inntil juni 2014 kjent under et annet navn, brukt i to versjoner: Den islamske […]

art_hussain

Hvorfor oppstand?

I disse dager hvor undertrykkelse og tyranni er utbredt virker det ganske passende for oss å analysere det ultimate eksempelet på oppstanden av sannhet mot løgn og undertrykkelse. Denne enorme ofringen opprettholdt prinsippene man lærte av den hellige profeten (fvmh), og dette var en kamp mot grusomhet. Historien om Karbala og imam Hussains (as) offer […]

profetskap

Hvorfor profetskap?

Det åpenbare svaret er at profetene ble sendt som en veiledning til menneskene. Men hvorfor skapte Gud et system av profeter? Denne artikkelen skal ta for seg noen punkter på hvorfor akkurat profetskap er essensielt for sivilisasjonen, menneskeheten og livet. Hovedbudskapet Profetskap eller «Nabuwat» er en av pilarene i islamsk tro og er derfor viktig […]

Jihad – et misforstått ord

Vi er stadig vitne til terrorangrep som begås i islams navn. Slike handlinger ligger langt ifra hva islam lærer. Hvis man går tilbake til profetens tid vil man finne klare instrukser på at man ikke skal skade eldre, barn eller kvinner når man er i en krigssituasjon. Terroristenes handlinger følger ingen av islamske prinsipper. Gang […]

Kvinner i islam

Alle med muslimsk bakgrunn, har på ett eller annet tidspunkt måttet forsvare religionen sin mot beskyldninger om undertrykkelse av kvinnen i islam. Man hører det gjennom media, kanskje fra naboen eller kollegaen. Ofte binder disse beskyldningene og misforståelsene i dårlig kritisk sans til det generaliserende bilde media gir, manglende kunnskap, eller utfordringen med å skille […]

unknown-question

Døde Abo Talib vantro?

Hvem var Abo Talib? Abo Talib ibn Abd al-Muttalib (549-619) var leder av Banu Hashim stammen og en velrespektert personlighet på den tiden. Han var gift med Fatima bint Asad. Sammen fikk de fire sønner og to døtre; Talib, Jafar, Aqeel, Ali (as), Fakhitah og Jumanah (Umm Hani). Abo Talib var onkelen til profeten Mohammad […]