ikke_muslimer_profet

Hva ikke-muslimer sier om profeten (fvmh)?

Edward Gibbon (1737-1794) – ansett som den største britiske historikeren i sin tid «Den største suksessen i livet til Muhammed var påvirket av ren moralsk styrke, uten slag av et sverd.» Reverend Bosworth Smith (1794-1884) – late Fellow of Trinity College, Oxford «…han var Caesar og Paven i et, men han var pave uten pavens […]

Den islamske revolusjonen

I en tid der opprør er et aktuelt tema, er det viktig å minnes de retningslinjer islam og profeten Mohammad (fvmh) har satt for oss. Det å følge koranen og profetens (fvmh) lære i enhver situasjon er et fundamentalt prinsipp i islam. Hva sier så den islamske læren når det gjelder opprør? Imam Hussain (as), […]

imamali_

Læresetninger fra den lærerike

De som har studert imam Ali (as) har sagt at det aldri har vært og kommer aldri til å være én lik han. Imam Ali (as) er en unik personlighet i det at han mestret alle felt i sitt liv. Han var en sann ekspert i alt fra ledelse av et samfunn til hjelpsomhet mot […]

brevet

Brevet fra imam Ali til Malik al-Ashtar

Det eksisterer en mengde misforståelser og misoppfatninger om islam i fellessamfunnet vårt som er nødvendige å oppklarere, ettersom disse er med på å hindre harmonien og felleskapet i et multikulturelt storsamfunn som Norge. Misforståelsene skaper også hindringer for interreligiøse og interkulturelle dialoger mellom medmennesker. I lys av dagens situasjon i Midtøsten, spesielt etter den arabiske […]