Evolusjon og islam

Det har vært en lang diskusjon mellom tilhengere av evolusjonsteorien og teisme. Er disse to emnene helt atskilte eller er det noen sammenheng mellom dem. Da Charles Darwin la frem evolusjonsteorien i 1859, var tilhengere som ble kalt evolusjonistene i ordkrig med tilhengere av kirken, kreasjonistene.  På grunn av politiske og sosiale årsaker startet det […]

10hadith

10 hadith – strev mer, oppnå mer

Hadith er profetens og ahlulbayts (fred være med dem) utsagn som ikke er nedtegnet i koranen. De er en veiledning for å få en helhetlig forståelse av islam. Man kan dessuten ikke få helhetlig forståelse av islam uten å studere hadith. Det finnes fire hadith samlinger. 1. Al-Kaafi 2. Tahzib-al-ahkam 3. al-Istebsar 4. Man la […]

giblod

Gi blod

«…Den som redder et menneske, skal anses som hadde han reddet hele menneskeheten…» Koranen (5:32) Hvorfor gi blod? Å gi blod virker skremmende, men det er en enkel og svært prisverdig handling. Dette er anbefalt av flere islamske lærde. Noe av det vi lærer av imam Hussains (as) lære er å ikke være egoistiske, men […]

wahabkalbi

Abdullah ibn Abu Wahab al Kalbi

Abdullah ibn Abu Wahab al Kalbi, kjent som Wahab, tilhørte stammen Kalb, som var en av de større kristne stammene. Wahab var født kristen, men konverterte til islam på Ashura dagen. Han var nygift og kun 17 år gammel ved slaget i Karbala. Wahab var på vei tilbake til hjembyen sin fra Kufa med sin […]

Jihad – et misforstått ord

Vi er stadig vitne til terrorangrep som begås i islams navn. Slike handlinger ligger langt ifra hva islam lærer. Hvis man går tilbake til profetens tid vil man finne klare instrukser på at man ikke skal skade eldre, barn eller kvinner når man er i en krigssituasjon. Terroristenes handlinger følger ingen av islamske prinsipper. Gang […]

Sayyid Al-Radi

Abu al-Hasan Muhammad ibn al-Husayn al-Musawi, kjent som Sayyid al-Radi, ble født i år 970 i Bagdad. Sayyid al-Radi var etterkommer av profetens familie. Faren til Sayyid al-Radi var den femte i rekken av etterkommere til den syvende imam, Musa Kadhim (as). Sayyid al-Radi er mest kjent som forfatter av Nahjul Balagha som er et […]

bees

Honning, embryo og universe

Honning fremstilles av honningbier som samler nektar fra blomstene. Biene tilsetter nektaren sitt eget kjertelsekret slik at nektaren omdannes til honning. Honning har en høyere søthetssgrad enn sukker. Honning inneholder i hovedsak glukose og fruktose. Honningen inneholder en del enzymer som hjelper til i fordøyelsen, samtidig som den inneholder sporstoffer og mineraler som er viktige […]

skjebnenatten

Skjebnenatten – Laylatul Qadr

«I Allahs navn, Den Nådige, Den Barmhjertige. Vi har sendt den ned i skjebnenatten. Hvordan kan du vel vite hva skjebnenatten er? Skjebnenatten er mer verdt enn tusen måneder! I den stiger englene og ånden (engelen Gabriel) ned, på sin Herres bud, med verv av alle slag. Den er fred til morgenrøden stiger frem.» Koranen […]

resitasjon

Koran resitasjon

Man kan ikke underestimere betydningen av å resitere, studere og forstå versene fra koranen. Denne åpenbaringen har fortsatt mange mysterier og mye bredde som ikke er oppdaget ennå. De som ofte resiterer koranen kan bekrefte at det er en kilde med uendelig informasjon, brønn av kunnskap og veiledning. Koranen forteller om alle aspektene i livet […]

kulayni

Al-Kulayni

En av de viktigste personlighetene i den tidlige islamske historien var Muhammad ibn Yaqub Al-Kulayni. Han var den første som tok på seg ansvaret for å samle flere tusen hadith. Al-Kulayni er kjent som forfatteren av Al-Kafi, som er en samling av hadith. Hadith er Profetens (fvmh) utsagn som ikke er nedtegnet i Koranen. De […]