bilal

Bilal Al-Habashi

Bilal Ibn Rabah Al-Habashi ble født rundt år 580 e.Kr. i Mekka. Han var opprinnelig fra Etiopia. Begge foreldrene hans var slaver, og Bilal ble derfor født som en slave. Bilal ble påvirket av profeten Mohammads (fvmh) uttalelser om likeverd og likestilling. Ettersom Bilal var en slave ønsket han flere rettigheter, noe profeten Mohammad (fvmh) talte om. Profeten sa: «Deres slaver er deres brødre som Allah har gitt dere makt over. Den som har sin bror under sin kontroll, bør mate han med det man selv spiser, og kle han med det man selv går i. Man bør ikke overbelaste dem med ting de ikke kan gjøre, og hvis man gjør det, så hjelp dem.» Bilal er den eneste som har statusen som den første bønneroperen i islam.

Bilal opplevde stor tortur da han ønsket å bli muslim. Han pleide å møte profeten (fvmh) om natten i mørkets skjul. Han opplevde profeten (fvmh) som en veldig vis mann og ble inspirert til forandring. Da hans eier fant ut om dette, ble Bilal slått med pisk, og glohete steiner ble plassert på kroppen hans. Bilal har en unik status i islam, ettersom han under all torturering fortsatte å uttale: «Gud er én!».

I år 622, migrerte Bilal til Medina, hvor muslimene skulle etablere seg. Bilal kjempet på muslimenes side under den første krigen, Badr. Da muslimene erobret Mekka i år 630, klatret Bilal opp på Kaba og ropte ut bønnekallet.

Bilal følte et stor tap etter profeten Mohammads (fvmh) død. Da han skulle gi bønneropet begynte han å gråte, og bestemte seg for å slutte å gi bønnerop. Dette var en enorm protest fra Bilals side ettersom han ikke anså staten som legitim. Han ble bedt utallige ganger, men avslo gang på gang. Bilal hadde nemlig valgt å gi sin lojalitet til Ali Ibn Abi Talib (fvmh). Dette førte til stor misnøye blant styresmaktene og Bilal ble forvist til Damaskus, hvor han døde og er begravd.

Post Author: Ghulam Nabi

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *