misoppfatning_profeten

Misoppfatninger om profeten

Alle muslimer må opprettholde at profeten Mohammad (fvmh) var det siste sendebudet fra den Allmektige Allah. Dette prinsippet er grunnlagt i koranen og trosbekjennelsen, samt en mengde beretninger hvor det spesifiseres at profetskapet endte med profeten Mohammad (fvmh). Den generelle troen på en veileder fra Allah er basert på logisk nødvendighet. Teologer fra en rekke religioner, som alle har en tro på profeter, opprettholder at ettersom vi er skapt og plassert på denne jorden av Allah, må Han han en plan for oss. Denne planen kan kun komme til verks hvis menneskene på jorden har kjennskap og kunnskap til dette. Det er dermed nødvendig for Allah, skaperen av kosmos, å veilede menneske i forhold til Hans ønsker og plan. Dette blir gjort gjennom tekster og skrifter som blir åpenbart til utvalgte personligheter, som ble kjent som profeter. Det er samtidig nødvendig å gi mennesker denne veiledning ettersom det skal komme en dommedag, hvor alle blir holdt ansvarlig for sine handlinger. Det er ulogisk at den Allmektige Skaperen vil dømme oss hvis vi ikke vet hva hans budskap er, og dermed blir det nødvendig å ha profeter og sendebud. Ikke alle profeter har kommet med guddommelig tekster, men alle har kommet med en forklaring på Guds vilje i forhold til menneske. Allamah Mudhaffar skriver:

«Vi tror at Allah (swt) krever at Han sender Hans budbringere til Hans tjenere for å veilede dem, til å utføre reformerende arbeid, og til å være representant mellom Allah (swt) og hans khalifah. For vi tror at Allah (swt) tillater ikke menneskene til å utpeke, nominere eller velge en person som profet, faktisk kan bare Allah utnevne og utpeke noen som profet, fordi «Gud vet best hvem Han skal betro Sitt budskap. Koranen 6:124)»

Vi finner i islamsk teologi at profeten Mohammad (fvmh) er ansett som det mest komplette vesenet blant Guds skapelse. Profeten er den beste til å forklare og stadfeste budskapet til Allah for menneskeheten. Det blir opprettholdt at han ble utvalgt til denne posisjonen lenge før han ble sendt til jorden, ettersom Allah har komplett kunnskap om all tid og sted til enhver tid.

Profeten Mohammad (fvmh) er den beste blant profetene ettersom hans budskap var det som fullbyrdet alle tidligere tekster og lover. Hans shariah (lovsystem) er den mest komplette, selv blant moderne systemer. Han er den som har mest kunnskap og forståelse av hvem Allah egentlig er, og den som er nærmest den Allmektige. Det er ingen som igjen kan oppnå den samme statusen som profeten, ettersom det ikke er mulig å gjennomgå de samme oppgavene og prøvelsene. Allamah Mudhaffar skriver:
«Vi tror at han (profeten) må være begavet med de mest perfekte menneskelige egenskapene – tapperhet, diplomati, klokskap, tålmodighet, intellekt, rask-tenkende, slik at det er ingen som utmerker han med slike kvaliteter. Ellers, er det ikke riktig at han bør lede folk og administrere saker i hele verden.»

Profeten Mohammad (fvmh) er ufeilbarlig (masoom) på alle nivåer. Han gjør ingen feil og synder heller ikke i det sosiale, politiske, religiøse, eller andre kontekster. Dette opprettholdes ettersom profeten skal gi en komplett veiledning for menneskeheten i alle gjøremål. Dermed er det nødvendig at Guds sendebud på jorden ikke gir feil veiledning i noen form. Profeten var også kjent som sannferdig og troverdig selv før han fikk sin første åpenbaring. Det har hendt at profeter har valgt noe som ikke var i forhold til Guds plan for dem, men dette anses ikke som synd eller feil. Lærde har tolket slike valg som mindre riktige enn det som hadde vært best for dem, og for deres spirituelle reise mot den Allmektige Allah. Allamah Mudhaffar skriver:

«Årsaken til nødvendigheten av ufeilbarlighet til en profet er at hvis han begår en synd eller feil, eller er glemsom eller noe lignende, må vi velge mellom to alternativer, enten vi adlyder hans synder og feilgrep, og i så fall ifølge islam gjør vi feil, eller så må vi ikke adlyde hans synder og feil, noe som også er galt fordi dette er i strid med ideen om profetskap hvor lydighet er nødvendig. Hvis alt han sier eller gjør har mulighet for være enten rett eller galt, så er det umulig for oss å følge ham.»

Dette er den troen skolen til Ahlulbayt opprettholder om profeten Mohammad (fvmh) og profetskapet. Det menes blant lærde at dette er den mest komplette troen i forhold til rasjonell nødvendighet og islamske tekster. Det er samtidig nødvendig for alle muslimer å opprettholde denne troen i helhet, da det et av grunnlagene i skolen til Ahlulbayt.

«Han er det som lot fremstå blant folkene et sendebud fra deres egne rekker, for å fremlese Hans ord for dem, og for å rense dem, og lære dem skriften og visdommen.» Koranen 62:2

Post Author: Ghulam Nabi

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *