Hvordan få et bedre 2017? – 8 Tips

Et nytt år betyr en ny start med 365 blanke og uskrevne sider. Et nytt år betyr nye muligheter og nye sjanser, og hver enkelt person har potensial til å få mest mulig ut av det kommende året og forvandle det til å bli et av de beste i ens liv, selvfølgelig med Allahs hjelp. Hver dag er en velsignelse fra Gud, og hver dag er en ny sjanse og en ny start som du kan farge med de vakreste farger. På slutten av dagen ønsker nok alle å sitte igjen med et vakkert maleri malt av ens egne hender. Spørsmålet er: hvordan kan jeg endre hverdagens farger til å bli mer fargerike? Hvor og hvordan skal jeg starte? I denne artikkelen oppgis noen utvalgte råd som er til sterk anbefaling for den som vil oppleve forandring til det bedre, og ved hjelp av disse rådene vil man med Allahs hjelp få til endringer som vil gi store resultater for det kommende året. Men for at man skal klare å oppnå best mulige resultater, forutsetter det at man først og fremst er besluttsom på forandring og har tawakkul (tro) på Allah. Allah (swt) gjør dette klart i sin bok:

«Gud forandrer ikke et folks vilkår, før de forandrer seg selv!» Koranen 13:11

Dersom en mangler det første og grunnleggende elementet i ens oppnåelse av et bedre år, riktignok besluttsomhet og viljestyrke, vil man ikke være i stand til å utrette noe som helt. Har man derimot det første og viktigste verktøyet klart, kan vi starte vår reise og fylle vår verktøykasse for å nå vår destinasjon.

1. Planlegg tiden din – fyll tiden med velsignelse
Når var sist gang du selv sa eller hørte noen andre si: «jeg har ikke tid!» eller «jeg trenger mer tid!» Antageligvis ikke lenge siden. I dagens moderne og travle samfunn oppleves tid som en mangelvare av folk flest. I islam anses tid som barakah – velsignelse fra Gud. Mangel på tid kan derfor skyldes mangel på barakah i ens liv. Hva er løsningen på dette problemet? Hver enkelt av oss har 24 timer i døgnet, hvordan kan det ha seg at enkelte rekker å fullføre alle sine gjøremål og samtidig ha tid til overs? Nøkkelen ligger i planlegge tiden godt og fylle tiden med barakah.

Se link: http://productivemuslim.com/18-sources-of-barakah/

2. Øk spiritualiteten – ved hjelp av tilbedelse
Sett av mer tid til ibadah (Allahs tilbedelse), dette er den største kilden til barakah og suksess i ens liv. Unnskyldningen om at man virkelig vil tilbringe mer tid til tilbedelse, men at man ikke har tid, holder ikke. For hvordan kan man ikke ha tid til den som har skapt alt? Det handler ikke om at man ikke har tid, men det handler om å ta seg tid. Vi setter av tid til ting vi liker, eksempelvis shopping eller møte venner, men hvorfor kan vi ikke ta noe ut vår «verdifulle» tid til Allahs ihukommelse? Sannelig ligger den største tawfiq i Allahs ihukommelse, og den største mislykkelse i glemsel av Allah. Koranen beskriver disse menneskene:

«Vær ikke som dem som glemmer Gud, og som Han lar glemme seg selv. Disse er syndefulle.» Koranen 59:19

3. Be den daglige bønnen i riktig tid!
Dette er uten tvil det mest effektive rådet som kan komme deg til nytte, både i dette livet og i neste, og er den største kilden til vesignelse og suksess. Det er utrolig mye som ligger i å be salah på riktig tid. Det er et tegn på oppriktighet overfor Allah, og er som å ta imot Hans ordre med iver og hengivenhet. Sannelig elsker Allah hans tjenere som ser frem til de fem daglige møtene med deres Skaper, og han belønner dem det beste av hans velsignelser.

4. Sett av tid til sosialt liv
Tilbring tid med din familie og dine venner, men vær bevisst og forsiktig med hvem du tilbringer tid med. Fører denne vennen deg nærmere Allah? Eller får den deg til å glemme Allah? Hvis sistnevnte, dropp dette vennskapet. Engasjer deg i frivillig arbeid, f.eks. i Guds hus, og bidra med du har mulighet til. Det vil komme deg til gode, men pass på å ha riktig intensjon. Utfør arbeidet kun for Allah.

5. Les bøker – øk dine kunnskaper
Både allmennkunnskap og islamsk kunnskap. En persons verdi måles ut ifra kunnskapen man besitter. Ahlulbayt (fred være med dem) har ved utallige anledninger understreket viktigheten av å søke kunnskap. Imam Ali (fvmh) har sagt: «Den mest komplette av Guds gaver er et liv basert på kunnskap». Mange tror at å ha kunnskap betyr å vite mye om verden rundt seg. Ekte kunnskap imidlertid, er den kunnskapen som imam Ali (fvmh) refererer til, nemlig å handle etter kunnskapen man besitter – å få tro og handling til å møtes. «Les», var det første verset som ble åpenbart.

6. Jobb med å utvikle dine talenter
Er det noe spesielt du er god til? Gud har velsignet hver enkelt med person med hans gaver. Jobb med å videreutvikle gaven du har fått av Gud! Ikke neglisjer dine talenter. Er din hobby tegne? Skrive? Drive med sport? Motivere andre? Ikke nøl med å utvikle dine evner! Og tenk enda lenger – hvordan kan jeg med mitt talent bidra til å forbedre samfunnet rundt meg og min ummah?

7. Oppnå ditt potensial – pass på intensjonen!
Vær bevisst på intensjonen din i alt du gjør. Tenk alltid før du utfører en handling – hvorfor gjør jeg dette? Vær i konstant ihukommelse av Allah. Å ha gode intensjoner er en stor kilde til velsignelse, sørg for at det du gjør er for Allah, både små og store handlinger, selv det å ta oppvasken eller smile til en fremmed på gata – det er for å nærme seg Allah.

8. Ha tawakkul (tro) i alt du gjør
Sist, men ikke minst: stol på Allahs plan i alt du gjør, Han er den beste planleggeren. Tawakkul er å kunne se tvers gjennom vanskeligheter og overlate det til Han som ser, hører alt og vet om alt: Allah.

Ha en visjon du strever etter. Livet er ikke annet enn en test, hva vil du bli husket for? Hva vil du etterlate for kommende generasjoner? Tenk langsiktig – og positivt. Ikke minst – ha Allahs tilfredsstillelse i alt du gjør. Stol på Hans planer. Så lenge du setter din lit til Ham og gjør ditt beste i alt, vil ingen verdens skapninger klare å ødelegge for deg! Start nå. Bismillah.

Post Author: Doha Algariri

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *