Brorskap og brobygging i islam

Et samfunn blir definert som en samling av folk som bor sammen. Det finnes mange ulike oppfatninger av hvordan et samfunn skal fungere og hvilke rammeverk den må følge. Islam, hevder å være en komplett livsstil for mennesket, og gir derfor detaljert veiledning for vårt ansvar når vi befinner oss i en slik «samling av folk». Vårt samfunn i forhold til en slik forståelse vil bety at denne faktiske samlingen består av oss og det er vårt ansvar å være aktive i samfunnet. Islam ønsker forbedring fra oss i alle former, også i dette aspektet.

Vårt ansvar
Det er vårt ansvar å skape samhold i våres eget samfunn. Vi skal eksistere sammen i form av mange forskjellige religioner og kulturer. Våre barn skal eksistere sammen, bo sammen, studere sammen og jobbe sammen. Samfunnet må være et sted hvor man kan blomstre, uavhengig av de ulikhetene vi har. Islam ønsker at menneske gjennom en slik forbedring oppnår et sterkere bånd og forstelse til Gud. Toleranse er essensielt som en grunnstein for å oppnå dette. Vi kan ikke eksistere uten å tolerere hverandre. Det må respekteres at hvis vi har fri vilje til å velge vår tro, så har andre det også, og dette gjelder samtlige aspekter i livet.

Sitat til refleksjon
”Dialog er attraktiv ting, ettersom den er basert på frihet og fri vilje. I en dialog kan ingen ide bli tvunget på den andre siden. I en dialog burde man respektere den individuelle identiteten til den andre siden og hans eller hennes individuelle ideologiske og kulturelle integritet. Bare i et slikt tilfelle kan dialog være et innledende steg til fred, sikkerhet og rettferdighet”

Islam og respekt
Koranen 16:125 – ”Kall til Herrens veier med visdom og vakker formaning. Diskuter med dem på beste måte.” Dette forteller oss følgende:
– Prioritere Dialog
– Alltid ha beste moralsk oppførsel
– Bruke godt språk og være respektful
– Diskutere med beste argumenter, dvs søke kunnskap, og med sannheten
– Alltid vær høflig

Ikke nok med dette så finner vi en historisk hendelse hvor profeten Mohammad (fvmh) i 3 dager hadde dialog med kristne lærde fra byen Najran. Dette viser hvordan et samfunn skal være. Man skal ikke være barbarisk mot de man har uenigheter med. Derimot føre diolag og øke kunnskap, selv om det tar dagesvis.

Det er vår oppgave å kjempe og streve for at samfunnet rundt oss blir tolerant og fredlig, da det er sant at «kunnskap er grunnlaget for kjærlighet, Ignoranse er grunnlaget for hat».

Post Author: Ghulam Nabi

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *