is

IS – Virkelig islam?

Hvem er IS og hva er deres mål?

Den siste tiden har verden fått oppleve en terroristorganisasjon uten like. IS, også kjent som «daesh» på arabisk hevder å kjempe for dannelsen av en islamsk stat i Levanten og Irak. IS var inntil juni 2014 kjent under et annet navn, brukt i to versjoner: Den islamske stat i Irak og Levanten (Islamic State of Iraq and the Levant; ISIL) og Den islamske stat i Irak og al-Sham (Islamic State of Iraq and al-Sham; ISIS). De to gamle og det nye navnet brukes internasjonal mye om hverandre.

På arabisk brukes oftest Den islamske stat i Irak og al-Sham på arabisk (al-Dawla al-Islamiya fi al-Iraq wa al-Sham), med den forkortede betegnelsen Daesh. IS avviser bruken av disse benevnelsene, inklusive Daesh. Det nye navnet – med vekt på den islamske staten i bestemt form, uten geografisk avgrensing – er en del av gruppens propaganda. Formålet er å bygge opp under oppfatningen av at den har etablert en ny statsdannelse i form av et nytt kalifat. Navneskiftet sammenfalt med utropelsen av det nye kalifatet i 2014.

Denne staten erklærte kalifatet sitt 29 juni 2014, med deres leder Abu Bakr Al-Baghdadi som kalif. De var lenge en del av Al-Qaida, men erklærte sin uavhengighet oktober 2014.

Deres ideologiske prinsipper baserer seg på wahabisme og salafisme, to ytterliggående ideologier som støtter vold og drap som en del av deres tro. Deres fiender er alle som er uenige i deres tolkning av islam, og majoriteten av deres ofre er muslimer selv.

IS ser for seg en verden med et svart-hvitt scenario. På den ene siden har de som støtter dem, mens på den andre siden er alle andre kategorisert. De ønsker ingen gråsone. Ikke-muslimer uten kunnskap vil kategorisere alle muslimer i samme kategori som IS, mens muslimer som ikke føler seg forstått kan risikere å føle seg tiltrukket mot IS i jakten på tilhørighet. Den eneste måten å bekjempe dette på, er og unngå splittelse i kampen mot IS. De er alle våre fiender

Målet til IS er ikke å velte Bashar Al-Assad, men å underlegge hele verden under en islamsk stat. Deres ekstreme tolkning av islam har ført til at flere har måtte bøte med livet for de minste uenigheter, og deres metoder er en av den moderne historiens mest barbariske.

Hvordan ble IS sterke?

Det er ingen hemmelighet at IS fikk våpenstøtte fra vestlige stormakter med USA og Storbritannia i spissen. Dette under forutsetning om at disse var «moderate opprørere» som ville bekjempe Syrias president Bashar Al-Assad. «The Free Syrian Army» , den «Frie Syriske Arme», utga seg å være i krig mot Bashar Al-assad og kjempet for Syria. Sannheten er at hæren verken er fri (finansiert og kontrollert av Qatar, Saudi Arabia og vesten), ikke syrisk (mange fremmedkrigere fra vesten, Tsjetsjenia, gulf-statene og omegn), eller en hær (de har sivile mål og utfører terror mot sivile).
I tillegg har Tyrkia åpne grenser, som fører til fri gjennomstrømning av hellige krigere til og fra Syria og Irak.

Det er mange konspirasjonsteorier rundt vestens rolle i styrkningen av IS, men vi overlater det til leseren å kritisk søke kunnskap. Det er allikevel ikke til å unnslippe at IS i dag selger olje via Tyrkia som finansierer og styrker dem i enda større grad.
Hvem kjemper mot IS?

Inntil nylig, stod Bashar Al-Assad og den syriske armeen sammen med den irakiske hæren, og allierte alene i krigen mot IS. Nylig har Russland valgt å involvere seg i kampen mot IS. Etter terroren i Paris i november 2015, hvor IS påtok seg ansvaret har flere land fulgt etter med å alliere seg imot IS.
Men de som virkelig kjemper mot IS med sine bakkestyrker er syrerne og irakerne selv (inkludert kurdiske peshmerga), samt Hizbollah i Libanon. Disse står ansikt mot ansikt mot terroristene, driver dem ut av territorier og redder de sivile.

Vår kamp mot IS

IS har sympatisører over hele verden, selv i Norge. Muslimer i Norge har også ansvar for å bekjempe IS, men på vår egen måte. Vi må delta i offentlige debatter, fornekte og nedkjempe IS sin ideologi ved hjelp av taler, demonstrasjoner, dialogtreff, samt ikke mins ved å spre islam sitt sanne budskap, kjærlighet og respekt for alle.

Vi må vite at i den tiden vi lever i nå, vil hver eneste av våre handlinger være representativt for islam. Vi er, enten velvillige eller motvillige, vitende eller uvitende ambassadører for islam. Hvert ord vi sier, hver handling vi utfører og hvert steg vi tar vil ansees som en handling grunnet islam. Det er derfor viktig at vi tar vår del av ansvaret og viser den beste tale, den beste moral og den beste handling mot muslimer samt mot ikke muslimer, mot naboer, kolleger og den fremmede i gaten. På den måten vil vi utslette IS sin ideologi, og verden vil støtte oss i kampen om å ta vår identitet tilbake.

Post Author: Abbas Ahmed

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *