murajaat

Bokanmeldelse – Al-Muraja’at

Denne boken er en samling av brev som ble utvekslet fra oktober 1911 – april 1912, mellom to av datidens største og mest annerkjente lærde, Shaykh Abdul-Husayn Sharafuddin Al-Musawi (d.1957) og Shaykh Salim al-Bishri al-Maliki (d.1917). Shayk Sharafuddin var fra Irak, og hadde tilegnet seg graden mujtahid innen islam. Han var kjent for sin kunnskap, høye moralske verdier og sitt sosiale arbeid. Han møtte, mens han var i Egypt, Shaykh Salim al-Bishri, som var daværende rektor på Al-Azhar universitetet. Deres ivrighet og nysgjerrighet, for å komme frem til en forståelse av hverandres sannhet, og gjennom flere års samling av deres utveksling, ble denne boken en komplett samling.

Som man allerede kan forstå, er dette en dialog mellom to lærd. Dette er en bok som tar opp flere kontroversielle temaer, slik som etterfølgelse etter profeten Mohammad (fvmh), guddommelig autoritet (imamat) og tolkningen av koranverset ‘Moren til de troende’. Denne boken er ikke den første som prøver å sørge for dialogarbeid mellom muslimer, men er derimot den første boken som har fått bred anerkjennelse for å skape en dialog. Denne dialogen må sies å være kunnskapsrik, godt argumentert for, og detaljert og grundig. Det har samtidig blitt tatt et objektivt standpunkt fra begge parter, som også kommer frem av den høyt etiske språkbruken man kan bevitne, og selv bruke i slike dialoger.

Formålet med denne boka er å skape toleranse, respekt og gi en forståelse av visse konsepter innen islam på et veldig høyt akademisk nivå. Denne boken kan forstås av både unge og voksne muslimer med en åpen tilnærming til kunnskap. Som Shaykh Sharafuddin sier;
«I present my book to each and every man of reason who pursues knowledge».

Er det noe man bemerker seg ganske tidlig er det respekten disse to lærde viser imellom seg. Debatten mellom dem kan derimot fort bli noe opphetet når diskusjonen går i dybden av visse saker og dermed er det en selvfølge at referansene er rikelig brukt. Er du interessert i en utfordring og kompetanseheving i visse misoppfatninger i islam og deres kilder, så er Muraja’at noe du absolutt bør vurdere.

Til slutt vil jeg også si at denne boken medførte at i 1959 kom det en fatwa fra Sheikh Mahmoud Shaltut, daværende rektor på Al-Azhar universitetet, som innebar blant annet at jafariskolen ble annerkjent som den femte lovskolen i Islam.

Post Author: Uthman Ali

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *