nahjulbalagha

Nahjul Balagha

Nahjul Balagha er en bok med en rekke samlinger av forskjellige brev, taler og visdomsord fra imam Ali (as). Boken inneholder 241 taler, 79 brev og 489 muntlige beretninger (hadith) fra imam Ali (as). Nahjul Balagha finnes oversatt i mange forskjellige språk. 400 år etter imam Alis (as) bortgang ble boken skrevet av Sayyid Sharif al-Radi, en lærd i det tiende århundre. Tekstene i Nahjul Balagha er både språklig og innholdsmessig enestående. I innledningen beskriver al-Radi at han anså imam Ali (as) for å være kilden til et enestående språk, samt skaper av åndfulle uttrykk. I det arabiske språket blir dette referert som henholdsvis fasaha og balagha. Mye av tekstene har vært kilde til mange formuleringer og vendinger som nå er gjeldende i den arabiske litteratur.

I Najul Balagha er det 241 taler som er blitt holdt av imam Ali (as). I disse talene omtales blant annet emner som forholdet til den Allmektige, og vår eksistens, hvordan utvikle en gudfryktig personlighet, og imam Alis (as) refleksjoner over historiske hendelser. Gjennom hele boken vil man finne mange emner som strekker seg fra teologi og etikk til det litterære og samfunnsvitenskapelige. Boken gjenspeiler ikke bare læren omtidlig islam, koranen eller den islamske profeten Mohammad (fvmh), men den fungerer også som en veiledning for mennesket sammen med islams lære.

Ibn Al-Khallikan (d. 1282) var den første til å reise spørsmålet vedrørende autensiteten til Nahjul Balagha ca. 250 år etter at den var samlet. All kritikk som oppstod senere har brukt ibn al-Khallikan som kilde. Hvorfor var det ingen som kritiserte Nahjul Balagha før det hadde gått 250 år etter at den var samlet? Det er flere sunni lærde som også har kommentert Nahjul Balagha etter at den var samlet, men ingen reiste spørsmålet om autensiteten. Når man ser nærmere på livet til Ibn al-Khallikan er det helt åpenbart at han var en tilhenger av Yazid ibn Muawiya som drepte imam Hussain (as) i slaget ved Karbala.

Al-Radi skriver i boken: «Etter å ha fullført mitt arbeid, både i innsamling og sammenstilling av dette manuskriptet; vil Nahjul Balagha være en passende tittel på boken. Den kan åpne dørene for de som leser den og bringe dem nærmere boken. Gjennom boken kan både den lærde og eleven møtes deres behov, og retorikeren og den fromme vil også finne sine mål i det også. I denne boken finnes bemerkelsesverdige ord om Guds enhet og rettferdighet, hvordan Gud, den lovpriste, overhodet ikke ligner Hans skapning, og hvordan Han kan slukke all slags tørst, helbrede all sykdom og fjerne alt tvil».

Deler av Nahjul Balagha er oversatt til norsk av Nora S. Eggen. Den norske tittelen er «Den åndfulle vei».

Post Author: Masooma Rizvi

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *