Understanding-Islamic-Sciences1

Bokanmeldelse – Understanding Islamic Sciences

«Understanding Islamic Sciences» blitt skrevet av Shaheed Murtada Mutahhari (f. 1920). Forfatteren av denne boken er kjent som en av de mest skolerte lærde i det 20. århundret, og en av de største intellektuelle på verdensbasis i sin samtid. Til tross for at han ble myrdet i 1979, blir tankene i forfatterskapet hans fortsatt diskutert over hele verden; alt fra universiteter, hawzah, skoler, til konferanser.

I boken «Understanding Islamic Sciences» har forfatteren diskutert de mest grunnleggende tematikkene i islam; al-Kalam (muslimsk teosofi), ‘Irfan (islamsk mystikk), usul al-Fiqh (prinsippene om islamsk rettsvitenskap) og hikmat al-‘Amali (praktisk filosofi og m’oralitet). Oppbygningen av boken gir enhver leser godt innblikk i hva de grunnleggende islamske vitenskapene baserer seg på. Han diskuterer etymologien til vitenskapene, før han utfører en historiografisk tilnærming til temaet. I visse temaer har Mutahhari gitt en enkel forklaring på begrepene som blir brukt innenfor det respektive temaet. For eksempel, innenfor usul al-Fiqh (prinsippene om islamsk rettsvitenskap) beskriver han hva Ijma (konsensus) og Aql (resonering) er, og hvordan muslimske jurister og lærde bruker disse to kildene (utenom koranen og sunnah) for å derivere islamsk lovgiving. Han gir også forklaringer på begreper som er viktige innenfor islamsk rettsvitenskap.

Da jeg leste denne boken første gang, syntes jeg at det var interessant hvordan forfatteren hadde diskutert, i den første delen av boken (al-Kalam), de forskjellige tankeskolene, sektene og deres utvikling og debatter på en sofistikert måte. Mutahhari har inkludert pioneerene, deres tanker og diskusjoner innenfor hvert felt. For eksempel, innenfor al-Kalam, har forfatteren valgt å inkludere hvordan gresk filosofi har hatt sin påvirkning på islamsk teosofi, som blant annet hvordan de to skolene oppstod basert på tankene til henholdsvis Aristoteles (peripatetisk) og Platon (illuminasjon), og hvordan muslimske filosofer som Ibn Sina (peripatetisk) og Shuhrawardi (illuminasjon) videreutviklet ideene. Dette er kun et eksempel på hvordan forfatteren går frem i sin bok.

Det er mye som kan bli sagt om denne boken. Men jeg vil sette fokuset på at enhver som ønsker seg mer bekjentskap til den islamske viten, bør studere (i det minste lese) «Understanding Islamic Sciences» av Shaheed Murtada Mutahhari. Dette er en bok som jeg vil mene, bør finne sin plass på bokhyllen til enhver som ønsker å utvide sin horisont om islamsk viten.

Post Author: Hasan Rizvi

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *