mountain

7 tips – Strev mer, oppnå mer

Nå er tiden inne igjen for å lade opp spirituelt. Vi er nå velsignet med muligheten for spirituell renselse i månedene Rajab og Shaban, etterfulgt av måneden hvor alle synder tilgis, Ramadhan. Hvorfor har Allah (swt) gitt oss enda en mulighet til å tak i de velsignelsene som blir gitt i disse månedene? Det må være årsak til dette og vi må ikke la det gå fra oss. Vi trenger denne hellige tiden til å bygge våre gode forbindelser med Allah (swt). Nedenfor har jeg listet opp noen punkter som er utprøvd og som kan brukes til å styrke bånd med Allah (swt), ikke bare i de hellige månedene, men gjennom hele året.

1. Koran – alle vet at man skal resitere koranen, men gjør vi det virkelig? Hvorfor har vi ikke tid til å lese noen sider fra koranen, men vi har tid til å se på hvert enkelt status oppdatering som gjøres på twitter og facebook? Jeg har bestemt for at jeg kommer til å bruke samme utstyret som distraherer meg vekk fra tilbedelse (ibadat) til å komme tilbake til ibadat. Ved å sette daglig påminner etter maghrib bønnen, hvor det står “Les Koran”. Dette skaper en vane som sitter godt. Ofte er det slik at man kun trenger en påminnelse!

2. Gjør en god handling for noen. Det føles oppløftende og gjør andre glade. Imam Ali (as) sier: “Erverv god vaner for det er den beste personlige fremgangen.” (al-Faqih, vol 1, nr. 6096).

3. Bønn – utføre bønnen så mye som vi kan, både de obligatoriske og de ikke-obligatoriske. Be på rett tid. Istedenfor en robotlignende handling, bør våre handlinger speile sjelen og rense sjelen fra alt det urene som har kommet til de siste månedene. Imam al-Sadiq (as) sier: “Den mest elskede handlingen for Allah, Den nådige, Den opphøyde, er bønnen, og det er arven fra profetene.” (al-Faqih, vol 1, nr. 638)

4. Liten og enkel handling som viser deres takknemlighet ovenfor Allah (swt). Utfør to rakah bønn hvor vi verdsetter nådene som vi har og takker Allah (swt) hver eneste dag.

5. Taqibaat – påkallelse etter hver obligatorisk bønn. Dette er små ledsagende påkallelser som leses etter hver av de obligatoriske bønnene. Disse påkallelsene tar maks 2-3 minutter og har en fortreffelig mening som vil ofte bringe tårer til øynene. Jeg tror disse små påkallelsene tjener som påminnere for hvor heldige vi er og hvor mye takknemlige vi bør være.

6. Dagens fakta – jeg har bestemt meg for å lære ny fakta om islam hver dag, om det er fra hadith eller islamsk historie. Dette presenteres ved middagsbordet til nærmeste familie og venner. De bør også dele sine kunnskap med meg. Det er ikke kun for å øke kunnskapen, men også for å få satt i gang diskusjoner og refleksjoner. Så langt har jeg funnet fakta vedrørende fordeler ved kapitlene i koranen fra Ahlulbayts (as) hadith. (Takker for “Hadith Browser” app).

7. Dette kan være litt vanskeligere, men det er en god handling for utprøvelse. Når du har tid, prøv å lese nawafil (ekstra) bønn for den aktuelle obligatoriske bønnen. Det er sitert i hadith at nawafil bønnene er som gave og er akseptert under alle omstendigheter. Tanken bak detteer å forsterke din obligatoriske bønn og ikke slite ut en person. Derfor er det viktig å kun be de frivillige bønnene som man har et ønske om det. Imam Ali Ridha (as) sa: “Noen ganger, ønsker hjertet og er klar, og noen ganger ikke. Utfør tilbedelsen nå hjertet ønsker.”

Post Author: Sarah Hussain

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *