mafatih

Mafatih al Jinan

Paradisenes nøkler, bedre kjent som Mafatih al Jinan er basert på Sheikh Abbas Qummis utvalgte vers fra den hellige koranen, tilbedelseshandlinger etter bønn, ulike dua fra Ahlulbayt (as) og tekster fra ulike ziyarat. Man bruker Mafatih al Jinan som et supplement til koranen. Qummi ble født 1825 i byen Qom i Iran. Hans verk er den dag i dag blant de mest anerkjente i islam.

Vi skal se nærmere på noen kjente utdrag fra Mafatih al Jinan, i håp om at det vil motivere oss til å lese flere tekster fra denne fantastiske samlingen.

Dua Kumail
Imam Ali (as) sa: «Enhver som holder seg våken i oppriktighet denne natt og resiterer profeten Khidhrs dua eller påkallelse, vil utvilsomt få besvart og oppfylt sine bønner.» Etter forsamlingen gikk Kumail til imam Ali (as) for å lære seg profeten Khidhrs dua. Imam Ali (as) lærte bort denne påkallelsen til Kumail Ibn Ziyad samtidig som han anbefalte Kumail å resitere den hver torsdags kveld, én gang i måneden eller i det minste én gang i året. I påkallelsen er det nevnt blant annet:

«…Men nå henvender jeg meg til Deg, min Herre, etter å ha blitt skyldig i forsømmelse og overtredelse mot min sjel, unnskyldende, angrende, sønderknust, bønnfaller jeg for tilgivelse, ettergivende, bekjenner jeg (min skyld) da jeg ikke kan finne en utvei fra det jeg hadde gjort og ikke har en tilflukt som jeg kan vende meg til uten å søke Din anerkjennelse av min unnskyldning og spørre deg om å gi meg adgang til det området hvor Din nåde vil hvile over meg…»

Munajat av imam Ali (as)
En munajat er svært lik en monolog, resitert fra imam Ali (as) til Allah (swt). Imam Ali (as) påpeker og understreker at Allah (swt) er den eneste som kan skjenke oss nåde, som er Skaperen, Den Evigvarende Den Store, mens vi er det skapte, det midlertidige og det ydmyke. Ydmykt sier en av Guds beste skapelser;

«… og jeg ber deg om beskyttelse på dagen når en mann skal flykte fra sin bror, og hans mor, hans far, hans ektefelle og sine barn, hver og en av dem på denne dagen vil ha en bekymring som vil oppta dem og jeg ber deg om beskyttelse på den dagen da de skyldige vil ønske å forløse seg fra straff av den dagen ved (å ofre) sine barn, og en nær slektning som ga ham husly …»

«…Min Herre, O min Herre, du er Den Velstående og jeg er den fattige, og hvem andre kan være barmhjertig mot den fattige unntatt Den Velstående? Min Herre, O’ min Herre, Du er Den Meddelende og jeg er tiggeren, og hvem andre kan være nådig mot tiggeren unntatt Den Meddelende? Min Herre, O min Herre, Du er Den Levende, og jeg er den døde, og hvem andre kan være barmhjertig mot de døde bortsett fra Den Levende?…»

HadiTh al- Kisā’
Ahl al-Kisā’ referer til profeten Mohammad (fvmh), hans datter Fatima (as), hans fetter og svigersønn Ali (as), og hans to barnebarn Hasan (as) og Husain (as). Navnet har opphav fra Hadith al-Kisā’, hvor disse fem hellige personlighetene samlet seg under kappen til profeten (fvmh), før profeten (fvmh) ba en bønn til Gud om velsignelse og renhet for dem, hvorpå Gud svarte;

«…Og Herren, Den Allmektige Allah sa: “O Mine engler og innbyggere i Mine Himler, sannelig, Jeg har ikke skapt den oppreiste himmelen, den strukkede jorden, den opplyste månen, den lysende solen, de roterende planetene, de flytende hav og seilskutene, annet enn for kjærligheten til disse fem liggende under kappen…”»

Post Author: Abbas Ahmed

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *