resitasjon

Koran resitasjon

Man kan ikke underestimere betydningen av å resitere, studere og forstå versene fra koranen. Denne åpenbaringen har fortsatt mange mysterier og mye bredde som ikke er oppdaget ennå. De som ofte resiterer koranen kan bekrefte at det er en kilde med uendelig informasjon, brønn av kunnskap og veiledning. Koranen forteller om alle aspektene i livet og åpner mange veier for tankene våre.

Hvor uheldig er den personen som svikter disse ordene? Hva vil en akseptabel unnskyldning være for å gjøre dette? Dersom den virkelige verdien av koranen blir forstått, ville muslimene i verden ikke være der de er idag. Man kan bruke en hel livstid på å forske og finne betydningen av koranen og hva som finnes i den, men likevel ikke bli utmattet.

Denne mirakuløse boken ligger i forlatt og nedstøvet i biblioteker, bokhyller, og til og med i våre egne hus. Alle kommer til å bli stilt til ansvar for sine gjerningene på dommensdag, og da vil det ikke være nok eller tilstrekkelig å si at man ikke var rettledet. Boken ligger lett tilgjengelig i alle hjem. Nå til dags er den til og med tilgjengelig elektronisk i alle lommer.

Det er viktig å nevne at man ikke skal tolke koranen med egne logiske resonnementer. Hvis vi gjør dette vil vi falle fort ut. Vi vil da resonnere og rettferdiggjøre våre tanker med den guddommelige teksten.

Tolkning av koranen, heter tafsir, bedre kjent som den tradisjonelle kommentarlitteraturen til koranen. Dette gjøres av de svært få meget anerkjente religiøse lærde som har betydelig kunnskap om historiske tekster og tradisjoner fra hellige profeten (fvmh) og Ahlulbayt (as).

Profeten Mohammad (fvmh) sa: «Den som resiterer ti vers (ayat) fra koranen hver dag vil ikke bli regnet blant de uaktsomme (ghafilin); og en som reisterer femti vers vil bli nedskrevet blant de som husker Allah (dhakirin); og en som resiterer hundre vers vil bli nedskrevet som lydige og tilbeder av Allah (Qanitin).»

Hvert eneste kapittel (surah) i koranen har sin egen egenskap. Å resitere de forskjellige kapitlene gir forskjellige belønninger i dette livet og i det hinsidige. I denne artikkelen skal vi fokusere på de mest leste kapitlene i koranen.

Kapittel 1 – Al-Fatiha –
Åpningsbønnen
Det er berettet fra profeten Mohammad (fvmh) at den som leser dette kapittelet vil bli belønnet som om den har resitert 2/3 av hele den hellige koranen, og vil få belønning som tilsvarer hva som ville bli oppnådd ved å gi veldedighet til alle de troende menn og kvinner i verden. Dette kapittelet gir en helbredelse fra de fysiske og spirituelle plagene.

Kapittel 97 – Al-Qadr – Skjebnenatten
Hvis noen leser dette kapittelet ti ganger, vil tusen synder blir tilgitt. Blir dette resitert i en obligatorisk bønn, vil de tidligere syndene bli tilgitt. Det er berettet fra profeten Mohammad (fvmh) at den som resiterer Al-Qadr vil få belønning tilsvarende en måned faste i den hellige måneden Ramadhan.

Kapittel 108 – Al-Kawthar – Overfloden
Profeten Mohammad (fvmh) beretter at Allah (swt) vil la alle som resiterer dette kapittelet drikke fra elvene i paradiset og vil gi belønning som tilsvarer tallet på alle ofringene som gjøres av Allahs (swt) tjenere på Eid ul Adha.

Imam Jafar Sadiq (as) har berettet at den som resiterer dette kapittelet i den obligatoriske og frivillige bønnen vil få drikke fra Kawthar vannet, og vil få tale med profeten (fvmh).

Kapittel 112 – Al-Ikhlas
Enhetsbekjennelsen
Det er berettet at dette kapittelet har mange belønninger. Den som resiterer dette kapittelet får belønning som tilsvarer å ha lest 1/3 av koranen. Resiteres den en gang får den som resiterer nåde, resiteres den to ganger vil det gis nåde til barna også. Blir dette kapittelet resitert tre ganger vil hele familien få belønning.

Når kapittelet resiteres 100 ganger vil syndene for de siste 25 årene blir tilgitt. Det er makrouh (ikke anbefalt) å resitere dette kapittelet «i ett åndedrag».

Profeten Mohammad (fvmh) sa: «Den beste av dem blant dere er den som lærer koranen (selv) og deretter lærer bort til andre.»

Vi ønsker å oppmuntre folk til å resitere koranen ofte og dra nytte av mange av disse fordelene. Vi ber til Allah (swt) om å regne oss på dommedagen med dem som alltid resiterer koranen, inshAllah.

Post Author: Ali Rizvi

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *