themessage

Bokanmeldelse – The Message

Dette verket er skrevet av Ayatollah Jafar Subhani, som er en juridisk ekspert. Han er i tillegg en innflytelsesrik teolog og forfatter. Han har i flere år studert under store personligheter som Ayatullah Borojurdi, Ayatullah Khomeini, og Sayid Muhammad Tabataba’i. Denne boken er skrevet med fokus på ungdommen som har behov for å lære om profeten Mohammad (fvmh), hans liv og misjon.

«The Message» omhandler hele livet til profeten (fvmh), samt alle de viktige begivenhetene som tok sted rundt hans levetid. Forfatteren tilbyr et meget godt historisk perspektiv, som en reise fra profetens (fvmh) fødsel til hans siste pust, noe som uten tvil vil ha en direkte påvirkning på oss. Man ser profeten (fvmh) fra å være en handelsmann til å opprette en verdensreligion. Den tar også for seg, i de to første kapitlene, en del om ignoransens-periode, som blir klassifisert som tiden før koranens åpenbaring, og reflekterer hvordan folk levde og tenkte før islam kom til den arabiske halvøya.

Forfatteren tar med oss gjennom livet til profeten (fvmh) ved å presentere autentiske kilder, fra alle muslimske verk. Det kan oppleves at forfatteren hopper av hendelsesforløpet og begynner å diskutere hendelser som fiksjonen Gharaniq og historien om Fadak. Dette er med på å gi oss et større perspektiv rundt livet til profeten, men også rundt hans familie, venner og fiender, og rollene de spilte rundt ham gjennom hans levetid.

En tolkning, et synspunkt eller en hendelse som opprettholdes av majoriteten av muslimene, men som ikke forfatteren støtter, blir godt argumentert imot. Det stilles til tider også spørsmål til leseren, noe som er med på skape en forståelse for forskjellige meninger.

«I disse tilfellene, er det tillatt for oss å ignorere uttalelsene til hans barn og stole på versjonen til andre personer?»
Dette spørsmålet reises i forhold til diskusjonen rundt datoen til profeten Mohammads (fvmh) fødselsdag.

Boken er ganske lang, nesten 800 sider, men det er samtidig lite for en fullstendig diskusjon om begivenhetene rundt profeten (fvmh). Dermed holdes diskusjonen kort i enkelte tilfeller, men synspunktene blir godt forklart, og hendelsesforløp blitt gjort om til et detaljerikt sammendrag. Dette er med å gi oss grunnleggende kunnskap om alle de begivenhetene som fant sted under livet til profeten (fvmh).

Boken er egnet for alle som har interesse for profetens (fvmh) historie, men også for de som ønsker å lære om denne utrolige epoken i verdenshistorien. The Message er lettlest for alle som har forståelse for det engelske språket. Alt i alt er dette verket et eksempel på en fascinerende reise gjennom profetens liv, som gir leseren en detaljert og kilderik historisk vinkling, som man knapt vil finne hos andre.

Post Author: Uthman Ali

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *