inspire

Hvordan islam inspirer meg?

Islam inspirerer meg først og fremst ved å gi mitt liv en retning og mening. Et av spørsmålene ethvert menneske spør seg selv, spesielt når det blir sliten av hverdagens tilsynelatende meningsløse rutiner er: hva er meningen med det hele? I privilegerte land som Norge sliter man med blant annet kjedsomhet, stress i arbeidsmarkedet og familieliv. I mindre privilegerte land er hver dag en kamp bare for overlevelse. Uansett situasjon krever livet innsats og hardt arbeid. Hvis motivasjonen for den innsatsen bare er materialistisk og egoistisk, vil den fort forsvinne så snart motgangen blir for sterk eller når målet er nådd.

Islam gir meg et tilfredsstillende svar på dette eksistensielle spørsmålet. Islam gir meg en grunn til å stå opp om morgenen. Det at Gud vet om min situasjon, mine evner og begrensninger gjør at Hans forventninger av meg er deretter – i samsvar med mitt potensiale. Jeg trenger ikke å ha lav selvfølelse hvis jeg ikke presterer etter samfunnets krav, som ofte skjærer alle over samme kam. Det som er viktig er at jeg har prøvd mitt beste, hvis jeg ikke lykkes vet jeg at Gud vet til hvilken grad jeg har prøvd for å gjøre min plikt.

I dagens hektiske og materialistiske verden, gir islam meg mening. Islam hjelper meg med å heve meg over det materialistiske «rotteløpet». Jeg er ikke skapt for egoistisk konsumerisme. Jeg er skapt for noe større. Jeg er en spirituell og intellektuell skapning, og min oppgave i dette livet er å nå mitt potensiale. Derfor uroer ikke livets små fartsdumper meg, vanskeligheter i livet er muligheter for spirituell vekst. Islam gir meg ikke et mål uten å vise veien til målet. Islamske retningslinjer er klare, helomfattende og sofistikerte. De omfatter alle livets sider. Islam forteller oss hvordan vi skal oppføre oss overfor oss selv, i familien, i samfunnet, mot dyr, og naturen – altså privat, sosialt, politisk, økonomisk og ellers alle samfunnsområder. Islam legger til rette for at mennesker skal leve i harmoni, nestekjærlighet, fred, rettferd, og at de skal kunne vokse sammen. I profeten og hans families (fvmh) levemåte finner jeg et perfekt eksempel på hvordan islamske retningslinjer er praktisert.

Islam gir meg håp. Til tross for all urettferdigheten i verden, vet jeg at rettferdigheten vil til slutt seire. Jeg vet at ingen slipper unna med ondskap og ved å undertrykke andre. Vi vil alle bli dømt med rettferd og nåde.

Alhamdulillah, Gud har gitt meg mye i livet. Og jeg vet at disse velsignelsene er muligheter for videre vekst, men de kommer med forpliktelser. Imam Ali (as) sa at det finnes nok lys for den som søker lyset, og jeg håper jeg klarer å se lyset og svare Guds kall.

Post Author: Monira Hosainy

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *