ashorthisotry

Bokanmeldelse – Islam: A short history

Emnet «Islamsk historie» er ikke bare fascinerende for mange, men også en viktig ressurs for både å forstå islam helhetlig og muslimenes varierende holdninger, tanker og tro. Samtidig er det viktig å huske at muslimenes fremtredenhet, deres oppfinnelser og kunnskap spilte en meget stor rolle i oppbyggingen av verden som vi kjenner den dag i dag. Karen Armstrong har gjort en utmerket jobb i en kortfattet fremstilling av islamsk historie for enhver leser. Det er ikke mange som har tid til årelang studie av de ulike hendelsene, og derfor gir denne boken en god oppsummering av en over 1000 år lang periode.

Armstrong har klart å gi et innblikk i samtlige perioder av islamsk historie som profetens fødsel og liv, diverse konflikter som Siffin og Karbala, samt Umayyad og Abbasid dynastiene. Boken gir også en introduksjon i perioden etter korstogene og helt til det osmanske riket. Forfatteren avslutter med en viktig oppsummering av vestens ankomst i muslimske land etter fallet av det osmanske riket. I tillegg er det noen avsluttende notater, i form av en nødvendig forklaring av radikal oppførsel. Boken var opprinnelig skrevet før 11. september 2001, men ble gitt ut i en ny utgave i etterkant av hendelsen med nye endringer.

Karen Armstrong, en ikke-muslim, viser at hun har en god oversikt over historien til islam. Hun har uttrykt seg meget leservennlig og klart å frembringe et godt perspektiv. Hennes mål ser ut til å være å gjøre rede for misoppfatningen om at islam ble spredt med drap og blod. Dette klarer hun både direkte og indirekte ved å vise at muslimer aldri ble oppmuntret til å drepe ikke-muslimer. Ved å skrive en oppsummering av hele den islamske tidsperioden frem til idag har forfatteren understreket sitt mål.

Det kan til tider bli mye fakta, slik som navn og årstall. Dette kan være til misnøye for mange nybegynnere da de ikke er kjent med mange av personlighetene. Man vil likevel anbefale å lese boken, ikke for å forstå enhver detalj, men for å erverve en samlet forståelse av de forskjellige tidsperiodene og hendelsene. Det kan videre være gunstig å lese boken på nytt, for deretter å legge vekt på navn og årstall. De som allerede har den grunnleggende kunnskapen på plass vil også finne stor nytte i boken, ved påminnelser fra historien, samt en del detaljerte fakta. Denne boken er en viktig ressurs for både muslimer og ikke-muslimer for å forstå flere aspekter i islamsk historie og må derfor anbefales.

”A thoroughly good guide . . . as well as being an excellent antidote to prejudice” – Financial Times

Armstrong, Karen. (2001). Islam: A Short History. London: Phoenix Press.

Post Author: Hasan Rizvi

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *