sahifa_sajjadiya

Al-Sahifa Al-Sajjadiyya

Tittelen «Al-Sahifa Al-Sajjadiyya» betyr «boken til Sajjad». Tittelen «Sajjad» ble gitt til vår fjerde imam Ali Ibn Hussain (as) og betyr «den som konstant er i Sujud», altså tilbedelse. Boken blir også kalt «Al-Sahifa Al-Kamila», som betyr boken som er fullkommen eller perfekt. Samlingen består av 54 påkallelser. Det finnes også «dua» for hver dag i uken. Imam Sajjad (as) samlet disse bønnene og lærte dem videre til sin sønn imam Mohammad Al-Baqir (as).

Hva er budskapet?
Imam Sajjad (as) returnerte til Medina etter å ha opplevd tragedien i Karbala og en tung tid som fange. Profetens (fvmh) familie ble konstant overvåket av myndighetene, ettersom de ble sett på som en trussel, i form av deres rettmessige posisjon som nasjonens ledere. På bakgrunn av dette brukte imam Sajjad (as) disse påkallelsene som redskap for å opplyse folket om den riktige veien og samtidig øke deres kunnskap. Her følger noen eksempler fra samlingen:

”Vi søker tilflukt hos Deg (Allah) fra dårlig tankegang, å se ned på de svake, satans økende kraft over oss, tiden som rammer oss, og herskerne som undertrykker oss”
”Respekter din nabo, og hjelp og bistå han. Hvis du tilfeldigvis observerer en feil eller synd begått av han så skjul det, og når han glipper (begår synd) så påminn han.”
”La oss dø veiledet og ikke på avveie. Lydig og ikke uvillig. Angrende, ikke ulydig eller motgående. O Han som garanterer tilbakebetaling til godgjørere, og søker å rette opp arbeidet til den korrupte.”

Vi ser her at imam Sajjad (as) brukte disse påkallelsene til å utvide folkets forståelse av Gud. Samtidig ville han gjøre dem oppmerksomme på deres mellommenneskelige ansvar. Han understreket også at man skulle ta avstand fra de korrupte, og minnet dem om tragedien i Karbala.

Den etiske tilnærmingen
Imam Sajjad (as) fikk sin tittel som «konstant tilbeder» fordi hans tilnærming til fullkommen islam var ydmykhet, spiritualitet, medmenneskelighet og etikk. Dette var hans svar på korrupsjonen, undertrykkelsen og materialismen til myndighetene. Han erkjente og erklærte at veien til Allah (swt) var den eneste veien for suksess. Ikke bare hans følgere, men også andre ble sterkt påvirket av budskapet til imam Sajjad (as). Han ønsket å stå opp imot de negative kreftene ved å tilkalle folket mot bønn, påkallelser, refleksjon og en etisk-filosofisk tilnærming til livet. Dette var et sterkt våpen ettersom det avdekket hvem som fulgte sannheten, og folk ble betydelig kritiske til myndighetenes avgjørelser. Imam Sajjad (as) ønsket at folk skulle forstå at den sanne islam gikk ut på å støtte og hjelpe de rundt seg, spesielt de undertrykte. Det var slik folk lærte ydmykhet og medmenneskelighet, og dermed forstod folket at de som holdt makten ikke tenkte på annet enn seg selv.

Et dikt i respekt for imam Sajjad (as) og hans arbeid:

O Imam dine dua lyser opp, mine mørke veier
ditt liv, din lære, ditt buskap fører meg til seier
Måtte den evige velsignelse være over deg og dine
Måtte ditt buskap føre til lærdom for meg og mine

Post Author: Kaif Raza

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *